AKTUELLT

     EXTRA konserter

 

    Stort tack till publik och musiker för en underbar vårsäsong.
Vi är tillbaka till hösten.

 

  

   


 

  
 
 
   
   EFTERLYSNING


   Föreningen Blekinge Musiksamlingar.

   Syftet är att bevara och tillgängliggöra Blekinges 
   musikarv i ett arkiv. Vi inriktar oss på alla genrer
   inom musiken. ”I hyllor och hörn” är namnet på en 
   kampanj vars syfte är att samla in musikalier av 
   alla slag som har anknytning till Blekinge.
   Uppmaningen går till enskilda, föreningar och 
   andra. Möjligheten finns att donera eller deponera
   (förvara hos oss) och vi har hittills fått en mycket
   omfattande och starkt växande samling.
   Men vi behöver mer.

  Läs mer på:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sponsorer  
                                 
 

jazzikarlskrona.com design by FagerArt