Hem

Foto

om JiK

Kalendarie

      

 

Tillgänglighetsguide
 

Symboler - förklaring

 


Karlskrona Konserthusteater och foajén

·         Handikapparkering finnsTillgängligt för rullstolsburnaHandikapptoalett finnsToalett finnsHandikapphiss finnsTrappa finnsFramkomligt för synskadadeGod miljö för hörselskadade

Adress:  Stortorget 16

Telefon:  0455 - 30 30 00 växel

Webbplats:  Konserthusteater http://www.karlskrona.se/KarlskronaTemplates/Public/Images/new_window.png

Fritt från:  Djur, Rökning, Växter

Anmärkning: 

Handikappparkeringsplats finns vid Rådhusets parkering.

Det finns heltäckningsmatta i foajén.

Det finns dörrautomatik på en av entrédörrarna.

Till restaurangen och baren är det två trappsteg och ingen ledstång, men det finns även en plattformshiss mellan foajén och restaurangen - baren

Hissen når entré, foajé, salong och scen. Balkongen nås inte av hissen.

Hörselslinga finns i salongen.

 

 

Karlskrona Konsthall

Handikapparkering finnsTillgängligt för rullstolsburnaHandikapptoalett finnsToalett finnsHandikapphiss finnsTrappa finnsFramkomligt för synskadadeGod miljö för hörselskadade

Adress:  Borgmästaregatan 17

Telefon:  0455 - 30 34 22

Webbplats:  Karlskrona Konsthall http://www.karlskrona.se/KarlskronaTemplates/Public/Images/new_window.png

Fritt från:  Djur, Rökning, Växter, Heltäckande mattor

Anmärkning: 

Det finns ingen markerad handikapparkeringsplats, men en person som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan parkera på gatan utanför entrén.

Rampen innanför entrén vid Borgmästaregatan är längre än 6 m och har större lutning än 1:12.

Utställningslokalerna har dämpad belysning.

Vid arrangemang när Konsthallens utställningslokaler är stängda används entrén via innergården.

Hörselslinga finns i salongen.

 

 

Sparresalen

Handikapparkering finnsTillgängligt för rullstolsburnaHandikapptoalett finnsToalett finnsTrappa finnsFramkomligt för synskadadeGod miljö för hörselskadade

Adress:  Sparregården, Drottninggatan 16

Telefon:  0455 - 30 30 00 växel

Webbplats:  Karlskrona kommun, Sparresalen http://www.karlskrona.se/KarlskronaTemplates/Public/Images/new_window.png

Fritt från:  Djur, Rökning, Växter, Heltäckande mattor

Anmärkning: 

Det finns ramp och dörrautomatik vid huvudentrén. 

Det finns hörselslinga i lokalen.

 

 

Stadsbibliotekets Hörsal

Tillgängligt för rullstolsburnaHandikapptoalett finnsToalett finnsHandikapphiss finnsTrappa finnsFramkomligt för synskadadeGod miljö för hörselskadade

Adress:  Stortorget 15 - 17

Telefon:  0455 - 30 30 00 växel

Webbplats:  Stadsbibliotekets Hörsal http://www.karlskrona.se/KarlskronaTemplates/Public/Images/new_window.png

Fritt från:  Djur, Rökning, Växter, Heltäckande mattor

Anmärkning:                         

För att komma till hörsalen kan man antingen gå via Stadsbiliotekets huvudentré eller från Borgmästaregatan. Båda entréerna är tillgängliga.

Hörselslinga finns i lokalen.

Handikapparkering finns endast vid Stadsbibliotekets huvudentré.

 

 

Symboler - förklaring

Tillgängligheten har bedömts utifrån 10 stycken symboler för tillgänglighet.

Kraven för respektive symbol har använts när lokalerna har inventerats.

När en symbol visas vid ett aktuellt objekt uppfylls kraven helt.
Om kraven uppfylls till viss del så anges i en kommentar på vilket sätt.
När det gäller god miljö för allergiker och astmatiker så anges detta i löpande text. 

 

Tillgänglighetssymbol Handikappparkering. Bilden föreställer en person i rullstol, med bokstaven P i övre högra hörnet  Handikapparkering finns

·         Reserverad handikapparkeringsplats högst 25 m ifrån butiken eller lokalen.

·         Bilden föreställer en person i rullstol, med bokstaven P i övre högra hörnet.

 

Tillgänglighetssymbol tillgänglighet för rullstolsbundna  Tillgänglighet för rullstolsburna

·         Rullstolsburen person kan komma in i lokalen/butiken utan hjälp.

·         Går att ta sig fram med rullstol.

·         Automatisk dörröppnare finns.

·         Sittmöjlighet i entré.

·         Bilden förställer en person i rullstol.

 

Tillgänglighetssymbol Handikapptoalett finns. Bilden föreställer en person i rullstol med ordet WC i övre högra hörnet.  Handikapptoalett finns

·         Handikappanpassad toalett:

·         Minst 220 x 220 cm (alternativt 170 x 220 cm).

·         Minst 70 cm utrymme på sidan om toalettstolen.

·         Toalettarmstöd.

·         Spegel i höjd för sittande.

·         Bilden förställer en person i rullstol med ordet WC i övre högra hörnet. 

 

Tillgänglighetssymbol Toalett finns. Bilden föreställer en man och en kvinna  Toalett finns 

·         Tillgång till toalett.

·         Bilden föreställer en man och en kvinna.

 

Tillgänglighetssymbol Handikapphiss finns. Bilden föreställer en person i rullstol i en hiss med en upp- och nedpil i övre kanten.  Handikapphiss finns

·         Hisskorg med mått 110 cm x 140 cm finns.

·         Dörrautomatik.

·         Våningssiffra i relief;

·         Våningsutrop;

·         Sittmöjlighet;

·         Ledstång.

·         Bilden föreställer en person i rullstol i en hiss med en upp- och nedpil i övre kanten.

 

Tillgänglighetssymbol Trappa finns. Bilden föreställer en trappa med ledstång med en asterisk i mitten.  Trappa finns 

·         Trappor förekommer i entrén och/eller i lokalen.

·         Ledstång finns.

·         Kontrastmarkering av trappsteg finns.

·         Tecknet asterisk betyder fler än tre trappsteg.

·         Bilden föreställer en trappa med ledstång med en asterisk i mitten.

 

Tillgänglighetssymbol Framkomlighet för synskadade. Bilden föreställer en person med vit käpp.  Framkomlighet för synskadade 

·         Lätt framkomlighet.

·         Inga fasta hinder.

·         Kontrastmarkering finns.

·         God, ej bländande, allmän belysning.

·         Bilden föreställer en person med vit käpp.

 

Tillgänglighetssymbol God miljö för hörselskadade. Bilden föreställer ett öra med ett kort svart streck i nedre vänstra, respektive övre högra hörnet  God miljö för hörselskadade 

·         Hörselslinga.

·         Telefon med teleslinga.

·         Bilden föreställer ett öra med ett kort svart streck i nedre vänstra, respektive övre
       högra hörnet.

 

 

 

www.jazzikarlskjazzikarlskrona.com design by FagerArt